Over Hobab

Hobab wil jongeren en ouderen uit de gemeente Krimpenerwaard aanmoedigen om elkaars talenten te gebruiken en wil zodoende het evangelie van Jezus Christus laten klinken tijdens de evenementen die worden georganiseerd in Berkenwoude.

Maar waarom dan de naam Hobab? De naam Hobab komen we twee keer tegen in de Bijbel. In Richteren 4:11 en in Numeri 10:29. In Numeri wordt Hobab door Mozes uitgenodigd om mee te trekken naar het door God beloofde land. Aanvankelijk wil Hobab hier niet van weten. Hij wil terug gaan naar zijn eigen land en familiekring. Echter Mozes dringt er bij hem op aan om mee te trekken. In vers 31 geeft Mozes aan dat hij dit wil omdat Hobab weet hoe je door een woestijn moet trekken. En dan in vers 32 die geweldige belofte. Wanneer je mee optrekt mag je delen in de belofte van God. Dan zal ook aan jou de weldadigheid worden gegeven.

Zoals uit het gedeelte van Numeri blijkt, wil en kan God iedereen gebruiken met de door Hem aan ons gegeven talenten om anderen te bemoedigen en vast te houden tijdens onze woestijnreis door dit leven. In een steeds individualistisch wordende samenleving, waar de nadruk steeds meer komt te liggen op prestatie, is het goed te weten dat er een plaats is van rust. In het bijzonder in de zondagse eredienst maar ook op andere momenten in de week. Weten dat je gezien en gewaardeerd wordt is belangrijk voor ons allemaal. De God uit de Bijbel wil ons rust en een identiteit geven door zijn zoon Jezus Christus. Opzoek gaan naar onszelf begint bij het opzoek gaan naar Hem die ons heeft vrijgekocht met Zijn eigen bloed.

Mozes was betrokken op Hobab. Hij waardeerde hem door te vragen zijn kennis en ervaring in te zetten voor de (woestijn)reis die het volk Israël ging maken. Hiermee werd Hobab een instrument in Gods hand. Zo wil Hij ook ons gebruiken om elkaar te bemoedigen en steeds weer te wijzen op de heerlijke toekomst die voor ons ligt.

Door het organiseren van evenementen willen wij een platform bieden waar jong en oud laagdrempelig zijn of haar talent kan inzetten!

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op middels het contactformulier.

© hobab.nl 2021