Het Koninkrijk van God bekend maken aan ieder die het maar horen wil!

Daarom wil ik graag teksten schrijven die mensen helpen om goed geworteld te raken in God. Ik hou dan ook van duidelijke liedteksten die niet om de waarheid heen draaien en allereerst mijzelf maar ook andere gelovigen scherp houden. Daarnaast hoop ik dat mijn muziek er aan mag bijdragen dat mensen die Jezus nog niet kennen eeuwig leven zullen vinden in Hem.


Christian

Meer over Christian Verwoerd is te vinden op zijn website christianverwoerd.nl