Christian Verwoerd komt in kleine bandsetting naar Berkenwoude. Tijdens deze avond word je meegenomen in liederen over verschillende thema’s rondom het geloof.

Het Koninkrijk van God bekend maken aan ieder die het maar horen wil!

Daarom wil ik graag teksten schrijven die mensen helpen om goed geworteld te raken in God. Ik hou dan ook van duidelijke liedteksten die niet om de waarheid heen draaien en allereerst mijzelf maar ook andere gelovigen scherp houden. Daarnaast hoop ik dat mijn muziek er aan mag bijdragen dat mensen die Jezus nog niet kennen eeuwig leven zullen vinden in Hem.

Christian


Beleef deze avond mee!
Je bent hartelijk welkom op zaterdagavond 6 november 2021

Meer over Christian Verwoerd is te vinden op zijn website christianverwoerd.nl